Siirry pääsisältöön

#amisreformi rakentuu nuoret huomioivalla yhteistyöllä

Ammattiin! -hankkeessa kehitetään toisen asteen koulutusta. Näin nuorisotyön viikolla varmasti moni miettii, kuinka nuoret tulevat huomioiduksi, kun koulutuksen toteutus muuttuu. Hankkeen toimissa ja keskustelussa pidetään mielessä ne erityispiirteet, joita nuoruuteen liittyy.

Osaamisen kehittämiseen liittyvät yksilölliset polut ovat osa koulutuksen uudistusta, samoin ohjauksen kehittäminen ja erilaisten oppijoiden huomioiminen. Kun vielä valjastamme digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet osaksi arkeamme, uskomme, että tästä joustavuudesta hyötyvät kaikki - mukaan luettuna nuoret! Yhteinen työmme nuorten parhaaksi rakentuu yhteistyössä, joten muistetaan verkostoitua tekemään parhaamme yhdessä yhteiseksi hyväksi. Hyvää nuorisotyön viikkoa! #ammattiinhanke #amisreformi #nuorisotyönviikko

Ammattiin! - Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke on maakunnallinen yhteishanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-30.6.2019. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY) Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta koordinoi Etelä-Savon ammattiopisto. Osatoteuttajia ovat Bovallius-ammattiopisto, Otavan Opisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Seurakuntaopisto sekä Suomen Nuoriso-opisto.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opi erkkaa käytännössä - osallistu teemaviikon tapahtumiin

Ammattiin! -hanke oppimateriaalia tuottamassa: uusi opas julkaistu

Ammattiin! -hankkeessa tuotetaan oppimateriaalia esimerkiksi verkko-opetuksen tarpeisiin. Ensimmäisen toimintavuoden aikana maakunnalliset oppilaitostoimijat ovat aloittaneet yhteisen työskentelyn eri teemojen parissa ottaen haltuun uusia digitaalisia menetelmiä ja uutta pedagogiikkaa. Tavoitteena on ollut oppia uusia taitoja, joiden avulla tarvittavaa verkko-oppimateriaalia vähitellen syntyy. Tämä työ etenee ja uusia kokeilijoita kannustetaan mukaan. Koulutustoimintaa aiheen parissa jatketaan.

Hankkeessa on myös etsitty sellaisia kaikkia hyödyttäviä työkaluja, joiden avulla yhä useampi voisi helposti tuottaa sisältöjä opetuksen tarpeisiin riippumatta siitä, mikä verkko-oppimisympäristö kulloinkin on käytössä. Yksi tällainen työkalu on H5P, jonka monipuoliset mahdollisuudet on nyt koottu oppaaksi Otavan Opiston verkkopedagogi Jari Sarjan toimesta. Ole hyvä ja tutustu sinäkin yksityiskohtaiseen oppimateriaaliin, jonka avulla opit tekemään interaktiivisia harjoitteita omalle alallesi.

&…

Hankevuosi päätöksessä

Kulunut vuosi on ollut Ammattiin! -hankkeen ensimmäinen. Reformin viitoittamalla tiellä ollaan otettu yhteisiä askeleita mukana olevien oppilaitosten kesken. Käyty keskustelu ja syntynyt yhteistyö on ollut luonteeltaan muutokseen valmistavaa ja käytäntöihin uudenlaista ajattelua mallintavaa. Hankkeen toimenpiteiden toteutusta on tehty pienryhmissä toinen toisiltamme oppien ja yhteistä uutta luoden - yrityselämää kuunnellen ja -konsultoiden. Tärkeää ja tavoitteellista on ollut pitää yllä muutosmyönteistä ilmapiiriä kaikkien osapuolten kesken. Uusi laki astuu voimaan kahden viikon kuluttua, mutta työ ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi jatkuu. Me Ammattiin! -hankkeessa työskentelevät jatkamme työtämme uskoen, että oppilaitoksemme tuottavat jatkossa hyvää ja monipuolista koulutusta, yhteisen parhaan eli maakunnallisen laadukkaan ammatillisen osaamisen vuoksi.


Hankeväki toivottaa kaikille kumppaneille Rauhallista Joulun aikaa ja eteenpäin menemisen meininkiä vuodelle 2018!