Siirry pääsisältöön

Ammattiin! -hanke reformin viitoittamalla tiellä

Etelä-Savossa toisen asteen koulutusta kehitetään reilun kahden vuoden kestoisessa Ammattiin! -hankkeessa. Hankkeessa on mukana kuusi oppilaitostoimijaa, jotka yhdessä kehittävät työssäoppimisen muotoja ja määrää sekä edistävät ohjausta, jota opiskelijat ja työelämä tulevat jatkossa tarvitsemaan.

Hankkeen toimenpiteiden kautta tavoitellaan sitä, että jatkossa opiskelijoilla on erilaisia joustavia mahdollisuuksia suorittaa opintojaan. Joustavia käytäntöjä edistetään siten, että opinnot mahdollistuvat aiempaa monipuolisemmin työelämässä ja verkossa. Hankkeen aikana kehitetään oppilaitosten uraohjauspalveluja yhteistyössä paikallisten työllisyystoimijoiden kanssa.

Lisäksi hankkeessa vahvistetaan digitaalista osaamista opintojen toteutuksen sekä opiskelijoiden sujuvan ohjauksen tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös asiakaslähtöisen pedagogiikan mallia yhteistyössä koko toisella asteella, jolla vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja mahdollistetaan uudenlainen tapa oppia ja ohjata oppimista.  Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan suuri aikuisopiskelijoiden määrä maakunnassa ja lisätään osaamista henkilökohtaisten opintopolkujen laadintaa sekä aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opi erkkaa käytännössä - osallistu teemaviikon tapahtumiin

Ammattiin! -hanke oppimateriaalia tuottamassa: uusi opas julkaistu

Ammattiin! -hankkeessa tuotetaan oppimateriaalia esimerkiksi verkko-opetuksen tarpeisiin. Ensimmäisen toimintavuoden aikana maakunnalliset oppilaitostoimijat ovat aloittaneet yhteisen työskentelyn eri teemojen parissa ottaen haltuun uusia digitaalisia menetelmiä ja uutta pedagogiikkaa. Tavoitteena on ollut oppia uusia taitoja, joiden avulla tarvittavaa verkko-oppimateriaalia vähitellen syntyy. Tämä työ etenee ja uusia kokeilijoita kannustetaan mukaan. Koulutustoimintaa aiheen parissa jatketaan.

Hankkeessa on myös etsitty sellaisia kaikkia hyödyttäviä työkaluja, joiden avulla yhä useampi voisi helposti tuottaa sisältöjä opetuksen tarpeisiin riippumatta siitä, mikä verkko-oppimisympäristö kulloinkin on käytössä. Yksi tällainen työkalu on H5P, jonka monipuoliset mahdollisuudet on nyt koottu oppaaksi Otavan Opiston verkkopedagogi Jari Sarjan toimesta. Ole hyvä ja tutustu sinäkin yksityiskohtaiseen oppimateriaaliin, jonka avulla opit tekemään interaktiivisia harjoitteita omalle alallesi.

&…

Tilaisuus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta Mikkelissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa Työpaikalla järjestettävä koulutus – suunnittelusta käytäntöön –kiertueen. Tilaisuudessa käsitellään työpaikalla järjestettävää koulutusta koskevaa uudistuvaa lainsäädäntöä ja rahoitusta sekä edistetään työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus) sopimusten, käytäntöjen ja toimintamallien yhdenmukaista toteutusta.

Tilaisuus on tarkoitettu koulutuksen järjestäjän henkilöstölle, joka työskentelee työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimusten parissa, työelämäyhteistyössä, opetus- ja ohjaustehtävissä, toimeenpanoa tukevien kehittämishankkeiden toteutuksessa ja koulutuksen järjestäjän johdossa.

Etelä-Savon osalta kiertueen päivä toteutetaan Mikkelissä ke 29.11 klo 9.00– 16.00 paikkana Otavankatu 4, auditorio. Lisäksi tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden kautta ilmoittautumalla etukäteen etäyhteyden osallistujaksi.

Ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät ministeriön verk…