Siirry pääsisältöön

Ammattiin! -hanke reformin viitoittamalla tiellä

Etelä-Savossa toisen asteen koulutusta kehitetään reilun kahden vuoden kestoisessa Ammattiin! -hankkeessa. Hankkeessa on mukana kuusi oppilaitostoimijaa, jotka yhdessä kehittävät työssäoppimisen muotoja ja määrää sekä edistävät ohjausta, jota opiskelijat ja työelämä tulevat jatkossa tarvitsemaan.

Hankkeen toimenpiteiden kautta tavoitellaan sitä, että jatkossa opiskelijoilla on erilaisia joustavia mahdollisuuksia suorittaa opintojaan. Joustavia käytäntöjä edistetään siten, että opinnot mahdollistuvat aiempaa monipuolisemmin työelämässä ja verkossa. Hankkeen aikana kehitetään oppilaitosten uraohjauspalveluja yhteistyössä paikallisten työllisyystoimijoiden kanssa.

Lisäksi hankkeessa vahvistetaan digitaalista osaamista opintojen toteutuksen sekä opiskelijoiden sujuvan ohjauksen tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös asiakaslähtöisen pedagogiikan mallia yhteistyössä koko toisella asteella, jolla vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja mahdollistetaan uudenlainen tapa oppia ja ohjata oppimista.  Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan suuri aikuisopiskelijoiden määrä maakunnassa ja lisätään osaamista henkilökohtaisten opintopolkujen laadintaa sekä aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen.