Siirry pääsisältöön

Opi erkkaa käytännössä - osallistu teemaviikon tapahtumiinAmmatilliseen koulutukseen hakeutuu opiskelijoita erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Osalla koulutukseen hakeutuvista on jokin sellainen erityispiirre tai oppimisen vaikeus, joka edellyttää enemmän yksilöllistä tukea opinpolulla. Tämän yksilöllisen tuen antaminen ammatillisen kasvun matkalla on meidän kaikkien koulutuksen toimijoiden ja työelämän yhteinen tehtävä. Ammattiin! -hankkeessa ammatillisen toisen asteen henkilöstöä ja työelämää koulutetaan kohtaamaan ja ohjaamaan erilaisia oppijoita.

Yksi mahdollisuus viedä omaa osaamista uudelle tasolle on osallistua "Erkkaa käytännössä" -viikon tapahtumiin 12.3. -15.3.2018. Viikon aikana voit mm. osallistua Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden ja heidän ohjaajien mukana aitoihin oppimistilanteisiin käytännön työtehtävissä tai kuulla työnantajien kokemuksia erityisopiskelijoiden ohjaamisesta työelämässä. Päiväkohtaisen ohjelman ilmoittautumisohjeineen löydät napsauttamalla alla olevaa kuvaa.

Erkkaa käytännössä -viikko tekee näkyväksi ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien erityisryhmien arkea. Osallistumalla viikkoon tutustut toimintaan, saat tietoa ja vahvistat osaamistasi toimijana erityisryhmien kanssa.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ammattiin! -hanke oppimateriaalia tuottamassa: uusi opas julkaistu

Ammattiin! -hankkeessa tuotetaan oppimateriaalia esimerkiksi verkko-opetuksen tarpeisiin. Ensimmäisen toimintavuoden aikana maakunnalliset oppilaitostoimijat ovat aloittaneet yhteisen työskentelyn eri teemojen parissa ottaen haltuun uusia digitaalisia menetelmiä ja uutta pedagogiikkaa. Tavoitteena on ollut oppia uusia taitoja, joiden avulla tarvittavaa verkko-oppimateriaalia vähitellen syntyy. Tämä työ etenee ja uusia kokeilijoita kannustetaan mukaan. Koulutustoimintaa aiheen parissa jatketaan.

Hankkeessa on myös etsitty sellaisia kaikkia hyödyttäviä työkaluja, joiden avulla yhä useampi voisi helposti tuottaa sisältöjä opetuksen tarpeisiin riippumatta siitä, mikä verkko-oppimisympäristö kulloinkin on käytössä. Yksi tällainen työkalu on H5P, jonka monipuoliset mahdollisuudet on nyt koottu oppaaksi Otavan Opiston verkkopedagogi Jari Sarjan toimesta. Ole hyvä ja tutustu sinäkin yksityiskohtaiseen oppimateriaaliin, jonka avulla opit tekemään interaktiivisia harjoitteita omalle alallesi.

&…

Hankevuosi päätöksessä

Kulunut vuosi on ollut Ammattiin! -hankkeen ensimmäinen. Reformin viitoittamalla tiellä ollaan otettu yhteisiä askeleita mukana olevien oppilaitosten kesken. Käyty keskustelu ja syntynyt yhteistyö on ollut luonteeltaan muutokseen valmistavaa ja käytäntöihin uudenlaista ajattelua mallintavaa. Hankkeen toimenpiteiden toteutusta on tehty pienryhmissä toinen toisiltamme oppien ja yhteistä uutta luoden - yrityselämää kuunnellen ja -konsultoiden. Tärkeää ja tavoitteellista on ollut pitää yllä muutosmyönteistä ilmapiiriä kaikkien osapuolten kesken. Uusi laki astuu voimaan kahden viikon kuluttua, mutta työ ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi jatkuu. Me Ammattiin! -hankkeessa työskentelevät jatkamme työtämme uskoen, että oppilaitoksemme tuottavat jatkossa hyvää ja monipuolista koulutusta, yhteisen parhaan eli maakunnallisen laadukkaan ammatillisen osaamisen vuoksi.


Hankeväki toivottaa kaikille kumppaneille Rauhallista Joulun aikaa ja eteenpäin menemisen meininkiä vuodelle 2018!